Politik och demokrati

Här kan du ta del av de politiska beslut som fattas, aktuella ärenden, mötestider och protokoll. Du får också veta hur du kan säga vad du tycker, hur det går till att fatta beslut samt ta del av kommunens framtida visioner.