Tillkännagivanden, kallelser och protokoll

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Här kan du ta del av aktuella tillkännagivanden av kommunfullmäktiges möten, samt protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott och övriga nämnder.

För kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens möten kan du även ta del av kallelser med underlag till beslut. Undantaget är om handlingarna innehåller personuppgifter, då publiceras de inte här på hemsidan.

För tillgång till äldre protokoll kontaktar du administrativ service, telefon 0247-800 00 eller e-post kommun@leksand.se.

Varje justerat protokoll anslås också på kommunens officiella digitala anslagstavla. Anslaget är ett meddelande om att besluten från ett visst möte kan överklagas inom tre veckor.

 

Sidan uppdaterad: 2023-10-24