Rättssäkerhet, överklaga beslut, anslagstavla

Du som är invånare har rätt till insyn i kommunen. Det innebär att du på olika sätt kan ta del av kommunal information.