Personuppgifter och kakor

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

IT-samordnare och Arkivarie

Andrew Tutt-Wixner

Telefon: 0247-801 01

E-postadress:

Besöksadress: Torget 5, 79327 Leksand

Webbstrateg

Anders Hans

Telefon: 0247-801 20

E-postadress:

När du besöker de webbplatser kommunen driver och förvaltar sparas viss information om ditt besök. Vi arbetar aktivt för att värna din personliga integritet.

Personuppgifter i e-post och formulär

Det är Leksands kommunstyrelse som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Genom att kontakta kommunen via e-post eller ett formulär har du samtyckt till behandlingen.

Dina uppgifter delas bara inom och utanför kommunen om det behövs utifrån ärendets art. Ärenden med långsiktig betydelse bevaras. Frågor eller svar med liten betydelse gallras automatiskt efter 1 år.

Enligt dataskyddsförordningen GDPR har du rätt att:

  • få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats.
  • få dina personuppgifter raderade eller rättade.
  • få dina personuppgifter flyttade.
  • när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör.
  • lämna klagomål till Datainspektionen.

Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen.

Så begär du behandlingen av dina personuppgifter upphör

  1. Fylla i formuläret Begäran om personuppgiftsåtgärd
  2. Skicka det till kommunens dataskyddsombud via brev eller till e-post Leksands Kommun.

Webbkakor (Cookies)

På Leksands kommuns webbplatser använder vi webbkakor (cookies). Webbkakor är små textfiler som lagras på din dator, surfplatta eller telefon.

Det finns två typer av webbkakor:

  • En permanent kaka ligger kvar på din dator under en bestämd tid.
  • En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder dessa olika kakor för att göra din upplevelse av webbplatsen bättre. Kakan ger dig som besökare tillgång till olika funktioner som till exempel chatt och formulär. Den ger också oss statistik över hur du och andra besökare använder webbplatsen.

De kakor vi använder sparar ingen information som gör att vi kan identifiera vem du är.

Inställningar för cookies

Så ställer du in användningen av kakor på våra andra webbplatser

På följande webbplatser kan du manuellt välja att inte tillåta oss att använda kakor genom att stänga av funktionen i din webbläsare. Om du vill, kan du också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en kaka på din dator. Kakor som har blivit sparade sedan tidigare kan du ta bort i efterhand.

Kamerabevakning

På vissa platser i kommunen har Leksands kommun satt upp övervakningskameror. Skyltar som tydligt visar att kameraövervakning sker finns på de platser som övervakas. Syftet med bevakningen är att förebygga och klara upp brott. Den rättsliga grund enligt dataskyddsförordningen är allmänt intresse.

Inspelat material kan överlämnas till polis som bevisning av brott och överföring till tredje land kommer inte att ske. Inspelat material som inte ska användas som bevis i brottsutredning raderas automatiskt efter max 25 dagar. Inspelat material som ska överlämnas till polis raderas snarast möjligt efter överlämnandet.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Leksands kommunstyrelse. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud kan kontaktas via kommun@leksand.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Intregrationsskyddsmyndigheten. 

Sidan uppdaterad: 2023-05-08