Förskola

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i vår pedagogik.

Barn visar händer kladdiga av färg