Kulturskola

cirkus

Hos oss kan du lära dig spela instrument, sjunga, dansa och agera på scenen! Hos oss kan du få fantastiska upplevelser!

Parkering på kulturskolan

Till alla föräldrar, elever, utövare, sångare, musiker!

Till alla som besöker vår skola!

  • All parkering sker vid kulturhuset eller vid Alléskolan.
  • Personalen behöver sina parkeringsrutor (bristvara), samt att det inte är tillåtet att parkera på gräsytorna.
  • Att lämna och hämta sitt barn utanför skolan är okej, men inte att stå parkerad med sitt fordon!

Hoppas på visad hänsyn!