02 februari 2023 klockan 17.16

50 studenter skissar på nästa stora bostadsområde i Leksands kommun

Skriv ut Lyssna

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-800 00

E-postadress: kundtjanst@leksand.se

Studenter från Högskolan Dalarna får i uppgift att gestalta ett bostadsområde och ett bostadshus med kommunens framtida exploateringsområde Tunsta som utgångspunkt.
Uppåt 50 studenter gjorde en platsanalys av området söder om Tunsta i Insjön där kommunen planerar att utveckla ett nytt bostadsområde i framtiden.

Uppåt 50 studenter ska utforma ett nytt bostadsområde i Insjöbyn Tunsta. Deras uppgift är intressant för Leksands kommun som planerar att exploatera området för bostäder. - Superspännande! Det här kan hjälpa oss i vårt arbete, säger kommunalråd Sebastian Larsson (M).

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Aisho Hirsi från Borlänge och Ebbe Nyström från Enköping går första året på bygg- och samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Tillsammans med Oskar Ericsson från Leksand och närmare 50 andra studenter har de fått till uppgift att utforma ett helt bostadsområde med 100-200 bostäder och mer detaljerat gestalta ett av husen.

Oskar, Aisho och Ebbe

Oskar Ericsson, Aisho Hirsi och Ebbe Nyström vid Finnviken i Tunsta.

Studenterna gjorde platsanalys i Tunsta

Arbetet började med en informationsträff i Leksands kommunhus och fortsatte med en platsanalys i det tänkta området direkt söder om Tunsta. Aisho, Ebbe, Oskar och många av de andra studenterna har aldrig sett området förut och utforskade den böljande tallskogen mellan Hjultorget och Österdalälven med nyfikenhet.

Studenter från Högskolan Dalarna får i uppgift att gestalta ett bostadsområde och ett bostadshus med kommunens framtida exploateringsområde Tunsta som utgångspunkt.

Exploateringschef Johanna Ingre berättar om förutsättningarna på platsen.

Under våren ska studenterna bland annat göra en illustrationsplan, en 3D-vy över området och mer i detalj gestalta ett av husen som de tycker ska byggas i Tunsta. Genom hela arbetet ska de ta hänsyn till befintlig bebyggelse och bykaraktär, naturen i området och naturligtvis all lagstiftning som styr exploateringar av den här typen.

”Tunsta ligger rätt i tiden”

Stadsarkitekt Anna Ograhn var en av flera tjänstemän och politiker som presenterade kommunens förutsättningar och framtidstankar för studenterna. Hon är väldigt glad för att Högskolan Dalarna vill samarbeta med kommunen i det här projektarbetet.

– Tunsta ligger ju rätt i tiden för oss eftersom området finns med i översiktsplanen och vi planerar att dra igång vårt detaljplanearbete inom de närmaste åren, säger hon.

Anna ska också ingå i den jury som i mitten av maj ska bedöma studenternas arbete.

Det ska bli väldigt roligt att se hur studenterna tänker sig ett framtida bostadsområde, vad de lyfter kring hållbarhet och hur de väljer att utforma ett nytt hus med hänsyn till platsen, säger hon.

”Studenterna kan säkert ge oss input”

Tanken är att även allmänheten ska få möjlighet att ta del av studenternas idéer. Högskolan Dalarna ska undersöka möjligheten att tillfälligt låna en lokal på Hjultorget i Insjön.

Även om det här är ett studentarbete ganska fritt till uppgiften och begränsat till vad studenterna måste ta hänsyn till, kan vi säkert få input till vårt fortsatta arbete med området, säger Anna Ograhn.

Kommunalråd Sebastian Larsson håller med:

För oss är det superspännande att få vara med i det här projektet. Jag är helt säker på att studenternas projektarbete kan hjälpa oss i vårt arbete med exploateringen av Tunsta, säger han.

Studenter på fältanalys i Tunsta

Studenter på fältanalys i Tunsta.

Fler nyheter